Cím: 1221 Budapest Anna u. 10.
Email: kapcsolat@szocszolg22.hu | vezeto@szocszolg22.hu
Tel.: 06-1-226-0179
Szociális Szolgálat
Szociális Szolgálat
Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA
Ellátottjogi képviselő
Ellátottjogi képviselő

A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat igénybevevők számára nyújt segítséget jogaik gyakorlásában.

Az ellátottjogi képviselő jogvédelmi feladatot lát el, mivel az ellátáshoz fűződő, az állampolgári-és az emberi jogok területén fejti ki tevékenységét.

Az ellátottjogi képviselő tájékoztatási feladatai:

 • megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre történhet;
 • tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogokról,
 • a szolgáltató kötelezettségeiről,
 • az ellátást igénybevevőket érintő jogokról;
 • az intézmény vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján a szolgáltató dolgozóit az ellátottak jogairól, azok érvényre jutásáról.

Segíti a szolgáltatást igénybevevőt:

 • jogai gyakorlásában,
 • az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában,
 • a szolgáltató és az igénybevevő közti konfliktus megoldásában,
 • panasz megfogalmazásában,
 • kezdeményezheti a panasz kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a fenntartónál,
 • segítséget a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában.

Milyen intézkedéseket tehet az ellátottjogi képviselő?

Jogsérelmek esetén:

 • észrevétel az intézmény vezetőjénél a gondozási munkára vonatkozóan,
 • intézkedés kezdeményezése a fenntartónál a jogsértő gyakorlat megszüntetésére,
 • az ellátottak meghatározott körét érintő jogsérelem esetén intézkedést kezdeményez az illetékes hatóságoknál,
 • a korlátozó intézkedések eljárásának és dokumentációjának vizsgálata.

A Szociális Szolgálat szolgáltatásai kapcsán ellátottjogi képviselő:

Sajtos Éva
Telefon: 06-20/4899-657
E-mail cím: eva.sajtos@ijb.emmi.gov.hu
Levelezési cím: 1365 Bp. Pf.: 646