A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat igénybevevők számára nyújt segítséget jogaik gyakorlásában.

Az ellátottjogi képviselő jogvédelmi feladatot lát el, mivel az ellátáshoz fűződő, az állampolgári-és az emberi jogok területén fejti ki tevékenységét.

Az ellátottjogi képviselő tájékoztatási feladatai:

    megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre történhet;
    tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogokról,
    a szolgáltató kötelezettségeiről,
    az ellátást igénybevevőket érintő jogokról;
    az intézmény vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján a szolgáltató dolgozóit az ellátottak jogairól, azok érvényre jutásáról.


Segíti a szolgáltatást igénybevevőt:

    jogai gyakorlásában,
    az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában,
    a szolgáltató és az igénybevevő közti konfliktus megoldásában,
    panasz megfogalmazásában,
    kezdeményezheti a panasz kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a fenntartónál,
    segítséget a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában.


Milyen intézkedéseket tehet az ellátottjogi képviselő?

Jogsérelmek esetén:

    észrevétel az intézmény vezetőjénél a gondozási munkára vonatkozóan,
    intézkedés kezdeményezése a fenntartónál a jogsértő gyakorlat megszüntetésére,
    az ellátottak meghatározott körét érintő jogsérelem esetén intézkedést kezdeményez az illetékes hatóságoknál,
    a korlátozó intézkedések eljárásának és dokumentációjának vizsgálata.


A Szociális Szolgálat szolgáltatásai kapcsán ellátottjogi képviselő:

Sajtos Éva
Telefon: 06-20/4899-657
E-mail cím: eva.sajtos@ijb.emmi.gov.hu
Levelezési cím: 1365 Bp. Pf.: 646