A kerületben lakó pszichiátriai betegek életvitelének segítése az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetén belül. A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátott személy emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek, s megkapja mindazokat a szolgáltatásokat, melyekre szüksége van.

Önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik.

Biztosítja a következő szolgáltatásokat:


Az ellátás két szinten történik: a gondozott otthonában, illetve közösségi keretek között

A közösségi pszichiátriai ellátásban résztvevő személyre vonatkozóan egyéni gondozási terv készül, melynek elkészítésébe bevonják az érintett személyt, szűkebb közösségének tagjait, valamint a közösségi koordinátort és a kliens közösségi gondozóját.
A gondozási tervet képező egyéni segítségnyújtás (önellátás, vásárlás, ügyintézés segítése) mellett nagy hangsúlyt kap az egyéni mentális gondozás.

A közösségi kereteken belül olyan klubokat, önsegítő csoportokat szervezünk, melyek segítik az egyént a társadalomba való reintegrációra, közösségi kapcsolatok kialakítására, önismeretük fejlesztésére, kulturális, művészeti tevékenységbe való bevonásukba.

A szolgáltatás térítési díj mentes.

A szolgáltatás igényelhető:
Cím:
1221 Budapest, Anna u. 10.
Koordinátor:
Mihályfi Kornélia
Telefon:
06-20/258-5356
E-mail:
serapis@szocszolg22.hu
Nyitvatartás:
H – P: 8 - 16:00