A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a kerületben, saját otthonukban élő, 65 év feletti, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt segítségre szoruló emberek igényelhetik. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a meglévő házi segítségnyújtás ellátás kiegészítő szolgáltatásaként működik olyan gondozási formaként, amely biztosítja


Az igénylő személy segélyhívása esetén a 24 órában ügyelő gondozónő a helyszínre megy,ellátja a gondozottat, és megteszi a szükséges intézkedést.
A műszaki rendszer körében az ellátottnál elhelyezett személyi riasztóberendezést, átjátszó berendezést, a jelzés fogadására alkalmas vevőberendezést, személyhívó kisközpontot, továbbá ügyeleti személyi számítógépet ügyeleti szoftvert szerződés útján a Body Guard Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. biztosítja, és gondoskodik ezek felszereléséről, karbantartásáról, a diszpécser szolgálat nyújtásáról.
A segítségnyújtást végző gondozókat a Szociális Szolgálat Házi Segítségnyújtás szakmai csoportja biztosítja. A gondozók készenléte minden napra, tehát pihenő, munkaszüneti és ünnepnapra is kiterjed a nap teljes időtartamára, 24 órára.

 

A szolgáltatás igénybevételének módja, feltétele

Az igénybevétel a kérés előterjesztésével és az Szt. szerinti adatok felvételével, valamint az adatok alátámasztására szolgáló személyes dokumentumok másolatának benyújtásával (beszerzésével) indul, melynek kiegészítője a jövedelem igazolása, illetve az orvosi javaslat. A szolgáltatás nyújtásáról a Házirend/Szolgáltatás rendje nyújt részletes információt (letölthető itt)

Az ellátás térítésmentes azok számára, akik házi segítségnyújtás szolgáltatást is igénybe vesznek. Akik nem igénylik, azoknak a személyi térítési díj: 110 Ft/nap vagy a jövedelme 2%-ig.

A szolgáltatás igényelhető:

1221 Budapest, Anna u. 10. Deák Krisztina
 

06-20/ 569-54-91
06-1/ 226-0179
 

hazisegitsegnyujtas@szocszolg22.hu