A fogyatékos személy saját lakóhelyén, lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésének segítségével, valamint önállóságának megőrzése mellet a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

Feladatai:


Személyi segítő szolgálat:

A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen és a fejleszteni kívánt területre fókuszálva történik.

A Támogató Szolgálat Vezetője és a személyi segítők a fogyatékos személlyel, vagy a hozzátartozójával, törvényes képviselőjével közösen a fogyatékos személy állapotának és igényeinek megfelelően állapítják meg az ellátás módját, tartalmát.

A személyi segítő a feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális és szociális szükségletei biztosítottak legyenek.

Fizikai ellátás
    Célja alétfontosságú személyi szükségletek kielégítése.
    A fogyatékkal élő emberek saját otthonukban megnyugtató módon egyedül csak akkor maradhatnak, ha biztosítjuk számukra a megfelelő életfeltételeket illetve a szükséges felügyeletet.

Mentális gondozás célja

        A fogyatékkal élő emberek személyiségének, szokásainak, az esetleges lelki sérüléseinek megfelelő gondozása,
        segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban,
        a krízishelyzet kialakulásának megelőzése,
        az izoláció veszélyének elkerülése.

Egészségügyi ellátás

        Betegség esetén orvos értesítése, gyógyszerkiváltás, orvos utasítása alapján gyógyszeradagolás,
        az ellátott látásának, hallásának, stb. állapotának figyelemmel kísérése, romlásuk esetén a szakorvosi vizsgálatok megszervezés,
        az ellátottaknak az egészséges életmód felé való irányítása rendszeres tanácsadással.

Tanácsadás, információs szolgálat
    A fogyatékkal élő személyeket érintő eseményekről, szolgáltatásokról, juttatásokról információt szolgáltat a rendelkezésre álló és folyamatosan frissített és bővített adatbázisból. Amennyiben a szolgálatnak nem áll módjában információt szolgáltatni, úgy az ügyfél részére az illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvételben segít. Szükség szerint ügyintézést, tanácsadást végez, pl.: fogyatékossági támogatás intézése, gyógyászati segédeszköz beszerzése stb.

Szállító szolgálat:

Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében áll a fogyatékkal élők szolgálatában.

A szolgáltatás igénybevételének módja:

Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve a törvényes képviselője kérelmére történik. A Kérelem benyújtása az intézmény vezetőjénél történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen a Kérelmet a törvényes képviselője terjesztheti elő.

Mindkét szolgáltatás térítési díj ellenében vehető igénybe.

A szolgáltatás igényelhető:
Cím:
1222 Budapest, Köd u. 2-4.
Csoportvezető:
Bőcs Tímea
Telefon:
06-1/229-2383
06-20/984-1422
E-mail:
ftcs@szocszolg22.hu
Nyitvatartás:
H – P: 8.00-16.00