Klubunk nappali ellátást nyújt bármely a XXII. kerületben fogyatékkal élő nagykorú személyeknek, akik önellátásra teljesen vagy részben képesek és önmagukra, illetve a közösségre nézve veszélyeztető, illetve zavaró magatartást nem tanúsítanak. Új épület, modern eszközök, akadálymentes, szép környezet, az érintettekkel szeretettel hozzáértéssel foglalkozó szakemberek.

A szolgáltatást a várólista alapján lehet igénybe venni.

Szolgáltatásaink:

    meglévő készségek szinten tartása,
    személyre szabott készség- és képességfejlesztés,
    társas készségek fejlesztése,
    mozgásfejlesztés,
    kézműves foglalkozások,
    kutya-, zeneterápia,
    úszás,
    kirándulások,
    szabadtéri programok,
    folyamatos együttműködés a családdal.


Elsődleges cél, hogy a sérült kliens mind magabiztosabb és önállóbb legyen mindennapi életvitelében, valamint már meglévő képességeit, tudását kondicionálja és alkalmazza.

A kert, mint külön fejlesztési terep, valamint a csendes környék lehetőséget biztosít heti többszöri sétára, levegőzésre, egyszerűbb kerti munkák elvégzésére (gereblyézés, virágültetés, locsolás, veteményeskert, virágoskert gondozása). Mindezen tevékenységeket is klubtagjaink végzik, szakemberek segítése, irányítása mellett.

Egyéni fejlesztés
    A klubba járó fiatalok mindegyikével készül szintfelmérés (Dr. Günzburg által kifejlesztett PAC teszt), mindegyiküknél megtörténik az anamnézis felvétele, s az ezekből kialakított kép az egyéni fejlesztési terv alapja.
    Az egyéni fejlesztési tervet az érdekelt felek (gyógypedagógus, szociális gondozó, klubtag és hozzátartozója) közösen beszélik meg, s magát a fejlesztést a klubvezető irányítja. A fejlesztések rövid távú terveit háromhavonta, hosszú távú terveit félévente értékeljük, szükség esetén módosítjuk.
    A szintfelmérés és az egyéni fejlesztés délelőttönként folyik, a csoportos foglalkozásból kiemelve, minden kliensünknek.
Közös programok
    Rendezvényekre, ünnepekre a klub minden tagja közösen készül, mindenki igyekszik részt venni ezeken. A készülődés két részből áll: ajándékok, illetve dekoráció készítése (karácsony, anyák napja, húsvét, stb.), illetve előadás, műsor betanulása (karácsony, farsang, stb.)
A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja

        Az ellátottakkal a napi- és heti rendet csoportmegbeszélésen tisztázzuk.
        A szülőkkel a kapcsolattartás napi rendszerességű és folyamatos, e mellett félévente hozzátartozói értekezletet tartunk.
        Bármilyen felmerülő probléma esetén mind a kliens, mind hozzátartozója fordulhat a klubvezetőhöz, illetve az intézményvezetőhöz, valamint az ellátottjogi képviselőhöz.


A klubszolgáltatás ingyenes. Étkezés igénylehető, mely jövedelemfüggő.

A szolgáltatás igényelhető:
Cím:
1222 Budapest, Köd u. 2-4.
Telefon:
klubvezető:
Papp Krisztina
06-20/ 372 65 15
Klub:
06-20/258-7252
06-1/226-41-36
E-mail:
napraforgo.klub@szocszolg22.hu
Nyitvatartás:
H-P 7.00-16.30-ig