NAIH címváltozás tájékoztató

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság székhelye és levelezési címe 2020. október 1. napjától megváltozott.

Tisztelt Érintettek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság székhelye és levelezési címe 2020. október 1. napjától megváltozott. A Hatóság elérhetősége az alábbi:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.

Személyes adatainak kezelését érintő kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal.

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak sérelme esetén élni kíván az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 52.§ (1) bekezdése szerinti bejelentéssel, úgy a Hatósághoz a fenti címen fordulhat.

2020. október 6.