Cím: 1221 Budapest Anna u. 10.
Email: kapcsolat@szocszolg22.hu | vezeto@szocszolg22.hu
Tel.: 06-1-226-0179
Szociális Szolgálat
Szociális Szolgálat
Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása
Pszichiátriai betegek közösségi ellátása

A kerületben lakó pszichiátriai betegek életvitelének segítése az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetén belül. A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátott személy emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek, s megkapja mindazokat a szolgáltatásokat, melyekre szüksége van.

Önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik.

Biztosítja a következő szolgáltatásokat:

 • problémaelemzés, probléma megoldás,
 • személyes célok meghatározásának segítése,
 • változásra motiváló tényezők feltárása,
 • Problémamegoldó beszélgetések,
 • készségfejlesztés,
 • életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése, illetve közvetítése,
 • önellátásra való képesség javítása és fenntartása,
 • tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről,
 • pszicho-szociális rehabilitáció,
 • szabadidő szervezett eltöltésének segítése,
 • önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése,
 • tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális ellátások és szolgáltatások igénybe vételéről,
 • továbbá foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybe vételének módjairól

Az ellátás két szinten történik: a gondozott otthonában, illetve közösségi keretek között

A közösségi pszichiátriai ellátásban résztvevő személyre vonatkozóan egyéni gondozási terv készül, melynek elkészítésébe bevonják az érintett személyt, szűkebb közösségének tagjait, valamint a közösségi koordinátort és a kliens közösségi gondozóját.
A gondozási tervet képező egyéni segítségnyújtás (önellátás, vásárlás, ügyintézés segítése) mellett nagy hangsúlyt kap az egyéni mentális gondozás.

A közösségi kereteken belül olyan klubokat, önsegítő csoportokat szervezünk, melyek segítik az egyént a társadalomba való reintegrációra, közösségi kapcsolatok kialakítására, önismeretük fejlesztésére, kulturális, művészeti tevékenységbe való bevonásukba.


A szolgáltatás térítési díj mentes.


A szolgáltatás igényelhető:

1221 Budapest, Anna u. 10.
Mihályfi Kornélia
06-20/258-5356
serapis@szocszolg22.hu
H – P: 8 - 16:00