Cím: 1221 Budapest Anna u. 10.
Email: kapcsolat@szocszolg22.hu | vezeto@szocszolg22.hu
Tel.: 06-1-226-0179
Szociális Szolgálat
Szociális Szolgálat
Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA
Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Pszichiátriai betegek nappali ellátása

Mentális problémákkal élők, szocializációs nehézségekkel küzdők, krízisben lévők, és diagnosztizált betegek számára olyan napközbeni ellátásokat nyújtunk, amely az ellátottak komplex pszicho-szociális rehabilitációját kívánja elősegíteni. A klub igénybevétele önkéntes és ingyenes.

A szolgáltatás egyéni szükségletekre alapozott. Nagymértékben épít a klubtagok aktív és felelős részvételére, valamint a nyitott programokon résztvevők kooperatív készségére. Különösen fontos megerősíteni a klubtag saját sorsa feletti felelősségének újraélését, az önálló döntések meghozatalának képességét.

Klubunk készségfejlesztést nyújt az önellátás, az emberi kapcsolatok, a munka, valamint a szórakozás területén.

A készségfejlesztés a klubtagok igényeinek megfelelően megvalósulhat egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében, a hozzátartozók, vagy más ellátás bevonásával a klub falain kívül is.

Igénybe vehető szolgáltatásaink:

  • Tanácsadás: pl.: életvitellel, egészségügyi ellátással, munkavállalással kapcsolatosan, pszichológiai tanácsadás, konfliktuskezelés, alvás higiénés tanácsadás.
  • Készségfejlesztés: pl.: önálló életviteli készségek fejlesztése, munkavállalási készségek- társas kapcsolatok fenntartásához szükséges készségek fejlesztése stb.
  • Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: Pl.: ruházat mosása, a személyi higiénéhez szükséges eszközök biztosítása, telefon biztosítása stb.
  • Étkeztetés: pl.: kulturált étkezés feltételeinek megteremtése, közösségi normák szerinti elfogyasztása. Meleg élelem biztosítása A klubban csak a készségfejlesztésben hasznosítható teakonyha található, így meleg étel a szomszédságban üzemelő Levendula Idősek klubjában rendelhető térítés ellenében. Áthozva a Nappali klubban fogyasztható.
  • Esetkezelés: pl.: problémaelemzés, problémakezelés, családi-, társas-, társadalmi kapcsolatok támogatása, korai figyelmeztető tünetek felmérése, krízisterv készítése, szociális- vagy egyéb ügyek intézésének segítése, konzultációs hátterek igénybevétele az igénybe vevő támogatására.
  • Felügyelet: pl.: viselkedési és egészségügyi kockázat miatt figyelem biztosítása az igénybe vevők számára.
  • Gondozás: pl.: egyéni segítő beszélgetések, életviteli támogatás, közösségi és szabadidős programok szervezése, tematikus jellegű csoportok működtetése, művészetterápiás csoportok, játékfoglalkozás stb.
  • Közösségi fejlesztés: pl.: társadalmi előítéletek csökkentése, média érzékenyítés, közösségi és szabadidős programok külső helyszíneken, érdekvédelmi szervezetekkel történő együttműködés

A klubban sokféle tevékenységre van lehetőség: pl.: olvasás (könyv, újság, napi-, heti lapok, folyóiratok), rejtvényfejtés, rádiózás, zenehallgatás, (társas) játékok, kézműves tevékenységek, házi filmklub, irodalmi csoport, relaxációs csoport stb.

A szolgáltatás igényelhető:

1224 Budapest, XII.u.28.
Cserni Katalin
06-1/229-2495
06-20/509-33-20
0620/298-34-43
naha@szocszolg22.hu
Hétfőtől péntekig: 8:00-16:00