Cím: 1221 Budapest Anna u. 10.
Email: kapcsolat@szocszolg22.hu | vezeto@szocszolg22.hu
Tel.: 06-1-226-0179
Szociális Szolgálat
Szociális Szolgálat
Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA
Pszichiátriai betegek nappali ellátása
Pszichiátriai betegek nappali ellátása

A pszichiátriai betegek részére olyan napközbeni ellátásokat nyújtunk, amely az ellátottak komplex pszicho-szociális rehabilitációját kívánja elősegíteni. A klub igénybevétele önkéntes.

A szolgáltatás egyéni szükségletekre alapozott, hosszabb távú ellátásokat kínál, amely nagymértékben épít a kliensek aktív és felelős részvételére, valamint a nyitott programokon résztvevők kooperatív készségére. Különösen fontos megerősíteni a kliens saját sorsa feletti felelősségének újraélését, az önálló döntések meghozatalának képességét.

A mentális problémákkal, szocializációs nehézségekkel küzdő, krízisben lévő, diagnosztizált betegek számára is egyéni szükségletekre alapozott szociális és mentális gondozást, az életvitel, életvezetés segítését nyújtjuk.

Klubunk készségfejlesztést nyújt az önellátás, az emberi kapcsolatok, a munka, valamint a szórakozás területén

A készségfejlesztés a klubtagok igényeinek megfelelően megvalósulhat egyéni tréning, vagy csoportos foglalkozások keretében, család, vagy más segítők bevonásával a klub falain kívül is.

Igénybe vehető szolgáltatások:

Pszicho-szociális rehabilitáció
Magában foglalja mindazon szakmai tevékenységek körét, amelyek a klubtag személyes céljait akadályozó problémák felmérése, és ezek megoldására, a klubtaggal közösen készített gondozási terv tartalmaz.
Munkavégzés lehetőségének szervezése
A klubtagok számára segítséget nyújtunk a munkavégzéssel, munkahellyel kapcsolatos igényeik, lehetőségeik felmérésében, reális célkitűzések megfogalmazásában.
 • Álláskeresés támogatása, kliensek motiválása a Munkaügyi Központok által nyújtott szolgáltatások igénybevételére
 • Munkába állás segítése tréningekhez jutás lehetőségével
Hivatalos ügyek intézésének segítése
A személyazonosításhoz, munkavállaláshoz szükséges okmányok megszerzésének, igénylésének a kliens állapotához igazodó mértékű segítése, például: interneten sorszám-kérés, űrlapkitöltés, kísérés stb.
Szakellátásokhoz való hozzájutás segítése
 • Mind szociális, mind egészségügyi szakellátásba tartozó szolgáltatások elérésének segítése; tájékoztatás esetleg szükséges vizsgálatok végzésének helyeiről;
 • Kapcsolatfelvétel kezdeményezése, időpont egyeztetés, a kliens mentális, fizikai állapotának megfelelő mértékű kísérése, intézménybe történő eljutásának megszervezése;
 • Kapcsolattartás kezelőorvossal
 • Egészségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek szervezése
 • Személyi tisztálkodás, személyes ruházat tisztítása
Meleg élelem biztosítása
A klubban csak a készségfejlesztésben hasznosítható teakonyha található, így meleg étel a szomszédságban üzemelő Levendula Idősek klubja étkezőjében biztosított. Az étel fogyasztható helyben vagy kérhető elvitelre.
Szabadidős programok szervezése
 • A kliensek kezdeményezéseit, igényeit figyelembe véve állítjuk össze a felkínálandó programokat. A gondozási terv elkészítését megelőző állapotfelmérés (gondozási anamnézis felvétele rendszeresített adatlapon) a szabadidő szervezett eltöltésének igényére, óhajtott módjaira rákérdezünk.
 • Sokféle lehetőség biztosítására törekszünk: olvasás (könyv, újság, napi-, heti lapok, folyóiratok), rejtvényfejtés, rádiózás, zenehallgatás, tévénézés, (társas)játékok, kézműves tevékenységek, kirándulás, házi filmklub, kulturális programok látogatások, életmód tábor stb.

A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja

 • A klubtagokkal a heti programot klubház gyűlésen állítjuk össze.
 • Bármilyen felmerülő probléma esetén mind a kliens, mind hozzátartozója fordulhat a klubvezetőhöz, illetve az intézményvezetőhöz, valamint az ellátottjogi képviselőhöz.

A szolgáltatás ingyenes.

A szolgáltatás igényelhető:

1224 Budapest, XII.u.28.
Pásztori Attila
06-1/229-2495
naha@szocszolg22.hu
H-Cs 8-16:30
P 8-14:00